Dzień 1

 

DOMINOBAJKI

Kompozytor, autor projektu: Jarosław Siwiński 

Wykonawcy: Jarosław Siwiński, Ryszard Bazarnik, Hanna Gawrońska, Agata Felikszewska-Igiel

22 marca 2015 godz. 16.00, Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/ Za Cytadelą

(czas trwania: 1 godz.)

dla dzieci od 8 lat

Czy łatwo jest stworzyć własną muzyczną bajkę? Dzięki Dominobajkom dowiecie się, jak to zrobić, uczestnicząc, jako wykonawcy, w realizacji tego utworu! 

Dominobajki to utwór łączący ze sobą różnorodne segmenty muzyczne odpowiadające bajkowym bohaterom, miejscom lub zdarzeniom. Pośród nich pojawiają się m.in. Rycerz Atanazy, Wiewiórka o srebrzystym futrze, Walka, Gonitwa, Rakieta kosmiczna, Drzwi oraz inne elementy, przy pomocy których złożyć można dowolną, fantastyczną historię najpierw za pomocą słów, a potem muzyki. Podobnie jak z klocków domina, perkusista, pianista i dzieci we wspólnej zabawie tworzą z poszczególnych części muzyczne opowiadania. 

Celem spotkania jest pobudzanie aktywności oraz kształcenie u dzieci poczucia rytmu, wrażliwości na muzykę oraz rozwijanie ich wyobraźni w procesie posługiwania się słowem i dźwiękiem. Zaangażowanie młodych uczestników w proces wykonania utworu pozwala najmłodszym zapoznać się z różnymi sposobami wydobywania dźwięków „z własnego ciała”, jak również ze środkami muzycznymi wykorzystywanymi w muzyce współczesnej. Być może dzieci, wyposażone we wspomniane narzędzia oraz zainspirowane koncertem, same spróbują tworzyć własne opowieści muzyczne?

 

O DZIECKU, NIE INFANTYLNIE…

spotkanie dyskusyjne pod patronatem „Glissando” – magazynu o muzyce współczesnej

Moderator: Barbara Bogunia – teoretyk muzyki

22 marca 2015 godz. 17.30, Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/ Za Cytadelą

 

Kompozytor tworzy muzykę, dziecko, często z zapartym tchem, jej słucha, a my z kolei chcemy zaprosić do rozmowy o tym procesie i o jego efektach. Spotkanie zatytułowane O dziecku, nie infantylnie... zainauguruje cykl dyskusji poświęconych muzyce współczesnej dla dzieci, które odbywać się będą corocznie podczas poznańskiego Festiwalu pod patronatem „Glissanda”. W tym roku skupimy się na roli dziecka we współczesnej muzyce, edukacji oraz kulturze słuchania. Proponujemy spojrzeć na najmłodszych w sposób nieinfantylny, czyli poważnie i szeroko, jako „pierwszych” odbiorców sztuki współczesnej różnej proweniencji: performansu, happeningu, instalacji, spaceru dźwiękowego – wykorzystującej także przypadek i improwizację. 

Naszymi gośćmi będą między innymi: Artur Kroschel - dyrektor artystyczny Festiwalu, Jan Topolski – wydawca „Glissanda” oraz p.o. redaktora naczelnego Muzykoteki Szkolnej, Jerzy Moszkowicz – dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, kompozytorzy: Lidia Zielińska, Jarosław Siwiński, Rafał Zapała, Katarzyna Taborowska-Kaszuba, Sebastian Ładyżyński, Ewa Schreiber – muzykolog oraz wykonawcy: Anna Zielińska, Ryszard Bazarnik.

„Dziecko w sztuce XXI wieku” to temat niszowy. Wysuwa się on dziś jednak na plan pierwszy, ujawniając wielość skrytych i wartych uwagi aspektów. Sensoryczne doświadczenia z okresu prenatalnego, odgłosy najbliższego, domowego środowiska akustycznego (wraz z dźwiękami urządzeń zasilanych prądem elektrycznym), onomatopeiczne kołysanki i parataneczne śpiewogry są kluczem do barwnego, wiecznie zmiennego dziecięcego świata ruchomych obrazów, dźwięków i gestów z pogranicza codzienności i fantazji. Świata, w którym niejeden dorosły chciałby się znaleźć choć przez kilka chwil i który, być może, próbuje on zrekonstruować w swojej dojrzałej twórczości artystycznej. Na spotkaniu dyskutować więc będziemy o tym, w jakiej formie zamknąć muzykę współczesną, by była atrakcyjna dla małego odbiorcy. Poprzez wspólne wykonanie prostych utworów przeznaczonych dla dzieci powrócimy na moment do własnego dzieciństwa i szukać będziemy inspiracji dla przyszłej twórczości dla najmłodszych. Czy to „dorosłe” wykonanie sprawi, że utwory dla dzieci zyskają zupełnie nowe oblicze? Warto się z nami o tym przekonać!

Współorganizatorem wydarzeń realizowanych w ramach Wiosny Młodych i Najmłodszych jest Centrum Sztuki Dziecka.