ATELIER Wiosny Muzycznej

W ramach Poznańskiej Wiosny od kilku lat istnieje Atelier – spotkania z artystami, autorami publikacji o muzyce współczesnej. W tym roku będą to dwa spotkania: 24 marca o godz. 15:00 spotkanie z Moniką Pasiecznik współautorką wraz z Tomaszem Biernackim książki Po zmierzchu. Eseje o operach współczesnych (Wydawnictwo Krytyki Politycznej). Natomiast 26 marca o godz. 15:00 odbędzie się panel dyskusyjny Niezależnie o muzyce z udziałem współpracowników pisma Glissando oraz pisma i Fundacji Meakultura, udział wezmą Dominika Micał, Tomasz Misiak, Krzysztof Moraczewski, Ewa Schreiber, Izabela Smelczyńska. Obydwa spotkania odbędą się w klubie Cicha Kuna ul. Św. Marcin 30.