Andrzej Jungiewicz

Andrzej Jungiewicz

fortepian

Absolwent klasy fortepianu Józefa Stompla oraz klas kameralnych Marii Szwajger-Kułakowskiej i Urszuli Stańczyk w Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie jest wykładowcą w macierzystej Uczelni oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Katowicach. Laureat polskich konkursów pianistycznych i stypendiów. Brał udział w mistrzowskich kursach pianistycznych i muzyki kameralnej, nagrywał dla radia i telewizji. Uczestniczył w wielu festiwalach. Dokonuje  prawykonań muzyki najnowszej.