Lars Hallnäs

Lars Hallnäs

(ur. 1950)

Studiował kompozycję w Wyższej Szkole Muzycznej w Sztokholmie u Mogensa Winkela Holma, Pera Nörgårda i Ingvara Lidholma. Studiował również muzykę elektroniczną w Instytucie Sonologii w Utrechcie oraz muzykologię i filozofię. Zaczął komponować w 1968 roku. Na 10 lat porzucił komponowanie powracając do niego cyklem pieśni napisanych do słów XIX-wiecznego szwedzkiego poety Erika Johana Stagneliusa. Muzyka Hallnäsa z jednej strony wyróżnia się wielkim pięknem: jest zmysłowa, często tęskna i retrospektywna w charakterze. Z drugiej strony jest przemyślana i konkretna. Wspólną cechą jego kompozycji wydaje się być dążenie do czystości. Jest to muzyka surowa, czasami bliska ascezy. W kompozycjach Hallnäsa można zauważyć rozwój napięcia, tworzonego między myśleniem abstrakcyjnym a melodycznym. To samo napięcie jest również widoczne w wyborze kompozytorskiego materiału i metody komponowania.