Krzysztof Gawlas

Krzysztof Gawlas

(ur.1968)

Kompozytor, improwizator, sound designer. Jego dorobek kompozytorski stanowią utwory elektroniczne oraz kameralne z interaktywnym wykorzystaniem środków elektronicznych. Zajmuje się również wielokanałową projekcją przestrzenną dźwięku w systemie ambisonics. Jego utwory były wykonywane na wielu prestiżowych festiwalach w kraju i za granicą. Współpracuje także z innymi kompozytorami tworząc warstwę elektroniczną ich utworów lub współpracując przy ich wykonaniu. Ważną pozycję w jego dorobku artystycznym zajmują projekty multimedialne oraz muzyka do spektakli teatralnych.