Jan Astriab

Jan Astriab 

(1937-2005) 

Kompozytor i pedagog. Ukończył studia kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie Stefana Bolesława Poradowskiego. Doskonalił swój warsztat kompozytorski także w Eastman School pod kierunkiem Warrena Bensona (kompozycja, instrumentacja) oraz Rayburna Wrighta (muzyka jazzowa). Wykładał w Poznańskiej Akademii Muzycznej oraz w szczecińskiej filii Uczelni. W 1992 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Jego twórczość charakteryzuje silny emocjonalizm, wrażliwość kolorystyczna oraz łączenie tradycji ze współczesnymi środkami kompozytorskimi. Propagował polską muzykę współczesną na festiwalach Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna. Zdobywca nagród w Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich i Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego, laureat Nagrody Artystycznej miasta Poznania.