Florian Dąbrowski

Florian Dąbrowsk

(1913-2002)

Kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego. Studiował teorię muzyki u Stefana Poradowskiego oraz grę na fortepianie u Edwarda Rezlera w Bydgoszczy. Był współtwórcą średniej szkoły muzycznej w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej oraz Młodzieżowego Ruchu Miłośników Muzyki „Pro Sinfonika” w Poznaniu. Współorganizator festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna”. Autor licznych recenzji i artykułów o muzyce. Wśród jego kompozycji szczególną rolę pełnią pieśni.