Rob Smith

Rob Smith 

(ur. 1968)

Kompozytor. Tworzy muzykę nowatorską i żywiołową. Zawdzięcza jej liczne zamówienia (m.in. Amerykańskiego Forum Kompozytorów i Orkiestry Festiwalu Muzycznego w Texasie), wykonania (nie tylko na kontynencie amerykańskim) i nagrania oraz wydawnictwa nutowe. Jest laureatem licznych nagród w amerykańskich konkursach kompozytorskich. Dzięki Stypendium Fulbrighta kompozytor wyjechał do Australii i związał się jako wykładowca z Uniwersytetem w Wollongong. Obecnie naucza w Moores School of Music Uniwersytetu w Houston, gdzie pełni także funkcję dyrektora AURA Contemporary Ensemble.