Benjamin Yeo

Benjamin Yeo 

(ur. 1985)

Kompozytor. Rozpoczął edukację muzyczną w wieku siedmiu lat grając na trąbce. Kontynuował naukę podczas służby wojskowej. Studiował kompozycję u Kelly Tang i Zechariaha Goh. Otrzymał stopień licencjata w dziedzinie muzyki w Narodowym Instytucie Edukacji Uniwersytetu Technologicznego Nanyang, Singapore. Uczy muzyki w angielsko-chińskiej szkole w Singapurze. Wiele jego utworów opublikowano w Stanach Zjednoczonych. Kompozycje Yeo były także nagrywane przez uznane zespoły i nagradzane na międzynarodowych oraz krajowych festiwalach i konkursach.