Krzysztof Baculewski

Krzysztof Baculewski

(ur. 1950)

Studiował kompozycję w klasie Witolda Rudzińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Studia muzyczne uzupełniał u Oliviera Messiaena oraz u Pierre'a Schaeffera. Wykłada w Akademii Muzycznej w Warszawie. Jego utwory były wykonywane w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Finlandii, Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Południowej. Jest laureatem licznych nagród. Wielokrotnie pisał na zamówienie Programu II Polskiego Radia i Festiwalu "Warszawska Jesień". Jest również autorem wielu publikacji. W nowszych kompozycjach Baculewski koncentruje się na problematyce formy i ekspresji, ujawniając wyraźnie klasyczne upodobania artystyczne. Godzi jednak nie tylko „niekonwencjonalne" i „tradycyjne" dźwięki, lecz próbuje dokonywać syntezy „nowego" i „starego" w bardziej ogólnym planie.

źródło: www.culture.pl