Krzysztof Meyer

Krzysztof Meyer  

(ur. 1943) 

Kompozytor, pianista i pedagog. Studiował kompozycję w klasie Stanisława Wiechowicza i Krzysztofa Pendereckiego oraz teorię muzyki u Aleksandra Frączkiewicza. Kształcił się także w Paryżu i Fontainebleau pod kierunkiem Nadii Boulanger. W swej twórczości wykazuje dużą erudycję muzyczną i dbałość o warsztat kompozytorski, przede wszystkim o spójność formy muzycznej i czytelny plan dramaturgiczny utworu. Kompozytor stosuje nowoczesne techniki kompozytorskie, jednak z klasycyzmem łączy go dbałość o równowagę formy oraz nawiązania do takich gatunków, jak symfonia, kwartet czy koncert. Jego muzyka była wykonywana w wielu najważniejszych ośrodkach muzycznych, m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Berlińskiej Filharmonii i wiedeńskim Wiener Musikverein. Laureat licznych nagród kompozytorskich w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Zajmuje się także pisarstwem muzycznym. Jest autorem pierwszej polskiej monografii życia i twórczości Dymitra Szostakowicza. Wspólnie z Danutą Gwizdalanką napisał dwutomową biografię Witolda Lutosławskiego. Pracował jako pedagog w Hochschule für Musik w Kolonii oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.