Jerzy Bauer

Jerzy Bauer 

(ur. 1936)

Kompozytor i pedagog. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi teorię muzyki, dyrygenturę oraz kompozycję pod kierunkiem Tomasza Kiesewettera. Odbył studia uzupełniające u Nadii Boulanger w Paryżu. Utwory Jerzego Bauera były wykonywane na wielu koncertach i festiwalach muzyki współczesnej. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich. Począwszy od lat 70. wykłada kompozycję w Akademii Muzycznej w Łodzi.