Zdzisław Wysocki

Zdzisław Wysocki 

(ur. 1944)

Kompozytor, pianista, dyrygent. Studiował kompozycję w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego Poznaniu, a następnie w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem Ericha Urbannera. Jego utwory grane były w Europie oraz Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Często zamawia je i wykonuje Ensemble Wiener Collage. W swoich kompozycjach nawiązuje do osiągnięć Szkoły Wiedeńskiej oraz polskiej awangardy XX wieku.