Wojciech Kilar

Wojciech Kilar 

(1932-2013) 

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach grę na fortepianie i kompozycję w klasie Bolesława Woytowicza. Edukację muzyczną uzupełniał w Paryżu, gdzie uczęszczał na zajęcia kompozycji u Nadii Boulanger. Jest laureatem licznych nagród kompozytorskich. Ponadto otrzymał wiele nagród za muzykę filmową. Już w latach 60. Kilar zyskał sławę dzięki kompozycjom awangardowym. Później zwrócił się jednak w stronę minimalizmu. Począwszy od drugiej połowy lat 70., rezygnując niemal całkowicie z awangardowych środków technicznych wciąż operował uproszczonym językiem muzycznym, preferował stosowanie wielkich mas brzmienia, eksponował melodię i przejawiał skłonność do wywoływania silnych emocji. Dotyczy to zarówno utworów nawiązujących do muzyki ludowej, w szczególności folkloru podhalańskiego, jak i dzieł narodowo-religijnych, odzwierciedlających głęboką wiarę i patriotyzm kompozytora. Podobne środki warsztatowe wykorzystywał Kilar również w muzyce filmowej.