Piotr Moss

Piotr Moss 

(ur. 1949)

Studiował kompozycję w klasie Grażyny Bacewicz, a po jej śmierci u Piotra Perkowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, a następnie prywatnie pod kierunkiem Krzysztofa Pendereckiego. Odbył studia uzupełniające u Nadii Boulanger w Paryżu. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich. Utwory Piotra Mossa były wykonywane w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Kolumbii i Republice Południowej Afryki. Twórczość Piotra Mossa jest bardzo obfita i różnorodna. Przełomowe znaczenie dla jej rozwoju miał kontakt kompozytora z Nadią Boulanger. Jego utwory charakteryzują się dużą swobodą w wykorzystywaniu rozmaitych technik kompozytorskich, sięganiu do tradycji i stosowaniu nowoczesnego języka. Często stosuje cytaty z dzieł obcych i własnych. Kompozytor podkreśla zresztą związki swojej twórczości z romantyzmem i neoromantyzmem.