Piotr Perkowski

Piotr Perkowski 

(1901-1990)

Kompozytor i pedagog. Studiował kompozycję w klasie Romana Statkowskiego w Konserwatorium w Warszawie i prywatnie u Karola Szymanowskiego. Kontynuował studia w Paryżu pod kierunkiem Alberta Roussela oraz kształcił się w Szkole Nauk Politycznych. Podczas studiów założył Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. Był profesorem i dyrektorem Konserwatorium oraz Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu. Lata okupacji spędził w Warszawie, gdzie organizował tajne koncerty, uczył przedmiotów teoretycznych i kompozycji. Po wojnie był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Przez całe życie był ideowym społecznikiem i organizatorem życia muzycznego. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń.