Barbara Buczek

Barbara Buczek

(1940-1993)

Kompozytorka, pianistka i pedagog. Studiowała grę na fortepianie w klasie Ludwika Stefańskiego, a następnie kompozycję u Bogusława Schaeffera w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Uczestniczyła w Międzynarodowym Seminarium Kompozytorskim w Boswil. Obroniła pracę doktorską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie pracy Spotkania współczesnej twórczości muzycznej ze sztukami plastycznymi jako problem filozofii kultury. Lata 1945-1990. Pisała artykuły na temat muzyki współczesnej. Należała do stowarzyszenia artystycznego Grupa Krakowska oraz międzynarodowego stowarzyszenia Frau und Musik. Zdobyła wiele nagród kompozytorskich, m.in. w Polsce i w Austrii.

źródło: www.culture.pll