Luigi Nono

Luigi Nono 

(1924-1990) 

Kompozytor. Naukę muzyki rozpoczął u Gian Francesco Malipiero w Konserwatorium w Wenecji. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Padwie. Do dalszego studiowania kompozycji zachęcili go Bruno Maderna oraz Hermann Scherchen. Wraz z Pierrem Boulezem i Karlheinzem Stockhausenem stał się jednym z wiodących przedstawicieli awangardy muzycznej. Uczestniczył w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt. Był znany ze swoich radykalnych poglądów politycznych oraz radykalnego podejścia do sztuki. Na początku inspirował go serializm, jednak już w latach 60. zwrócił się w stronę kompozycji elektronicznych i zagadnień związanych z dźwiękiem w przestrzeni. Zajmował się także eksperymentami z live electronics. W ostatnich latach życia w jego utworach pojawia się zazwyczaj skameralizowana obsada, zyskują one także bardzo osobistą wymowę.