Robert HP Platz

Robert HP Platz 

(ur.1951)


Kompozytor i dyrygent. W zakresie studiów kompozytorskich kształcił się pod kierunkiem Wolfganga Fortnera oraz Karlheinza Stockhausena. Studiował również dyrygenturę w klasie Francisa Travisa. Spektrum artystycznych zainteresowań Roberta Platza jest bardzo szerokie: komponuje muzykę teatralną, orkiestrową, kameralną, utwory solowe, a także utwory dla dzieci. Przyjaźnie z plastykami i pisarzami, bliski związek z Francją oraz zainteresowanie sztuką japońską składają się na dodatkowe inspiracje jego bogatej twórczości. Kieruje założonym przez siebie Ensemble Köln, coraz częściej dyryguje gościnnie. Prowadzi klasę kompozycji w Musikhochschule w Maastricht, oraz Seminaria z zakresu wykonawstwa nowej muzyki. Dokonał licznych nagrań płytowych.