Gorria Duo

Gorria Duo

Zespół powstał w październiku 2012 roku, a tworzą go Aleksandra Machaj (skrzypce; studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Bartosza Bryły oraz mgr Michała Bryły) oraz Paweł Sławiński (akordeon; student poznańskiej Akademii w klasie prof. Jerzego Kaszuby oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Bargielskiego). Już po kilku miesiącach współpracy, w kwietniu 2013 roku Gorria Duo zdobył II miejsce w kategorii zespołów kameralnych na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Wilnie (Litwa), a miesiąc później – III miejsce na 50. Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal (Niemcy). Duet oprócz wymienionych powyżej nagród zdobył: drugie miejsca na 22. i 23. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu oraz III miejsce na Stockholm Music Competition 2014.

 

Nauczycielem i opiekunem duetu jest mgr Karol Marianowski, wybitny wiolonczelista i kameralista, członek zespołu Meccorre String Quartet. Zespół doskonalił swój warsztat pod okiem m.in. takich artystów, jak Karol Dobrowolski, Maciej Grzybowski, Paweł Szymański, Piotr Tarcholik, Herwig Zack.