Lech Bałaban

Lech Bałaban 

altówka

Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 5 lat u ojca Henryka Bałabana. Następnie kształcił  się pod kierunkiem Pawła Radzińskiego i Jadwigi Kaliszewskiej. W jej klasie ukończył studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W tej samej uczelni uzyskał dyplom w klasie altówki. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. Jest członkiem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Jako solista koncertował w wielu miastach Polski i Europy. Z Orkiestrą Kameralną AMADEUS nagrał m.in. koncerty altówkowe J. Ch. Bacha, G. F. Haendla, K. Pendereckiego, M. Stachowskiego. Jest członkiem kwartetu smyczkowego „Wieniawski Kwartet”, z którym nagrał m.in. komplet kwartetów smyczkowych Krzysztofa Meyera. Wykłada w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prowadzi również klasę altówki w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2011 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych.