Duo Stump - Linshalm

Duo Stump-Linshalm

Petra Stump klarnet basowy, Heinz-Peter Linshalm klarnet basowy

Od wielu lat Petra Stump i Heinz-Peter Linshalm współpracują razem jako duet klarnetowy. Muzykom przyświeca dążenie do wzbogacania współczesnej muzyki kameralnej poprzez tworzenie nowych zestawień instrumentów i brzmień, co umożliwia ścisła współpraca z kompozytorami. Wielu twórców, takich jak: Pierluigi Billone, Chaya Czernowin, Beat Furrer, napisało swe kompozycje specjalnie dla Duo Stump-Linshalm. Zespół otrzymał wiele nagród oraz nagrał ponad dwadzieścia albumów muzycznych. Jednym z nich jest album, wydany w 2006 roku nakładem wytwórni Kairos, na którym znalazło się nagranie kompozycji 1+1=1 Pierluigiego Billone.

źródło: www.stump-linshalm.com