Maria Koszewska - Wajdzik

Maria Koszewska-Wajdzik

fortepian

Ukończyła studia pianistyczne w Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie Andrzeja Tatarskiego. Była dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Brała udział w Mistrzowskich Kursach Pianistycznych we Wrocławiu i Dusznikach-Zdroju. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W roku 2011 otrzymała tytuł Doktora Sztuki Muzycznej. Występuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą.